My next Home

Menu


  Recipes 1
  Recipes 2
  Birth Chart
  Characters
  Music
  History
  People
  Attractions
  Art

webmaster

 

Son of a Sky


Learn Chinese


English Chinese Chinese Tone
Hello Ni hao 2 3
How are you? Ni hao ma? 2 3*
Have you eaten yet? Ni chi le mei? 3 1* 2
Good morning Zao an 3 1
Good night Wan an 3 1
Goodbye Zai jian 4 4
Thanks Xie xie 4 4
You're welcome Bu ke qi 4 1 2
Excuse me Dui bu qi 4 4 2
My name is... Wo jiao... 3 1
What is your name? 1 Nin gui xing? 2 1 4
What is your name?2 Ni jiao shenme mingzi? 3 1 2* 2*
Do you speak English? Ni hui jiang yingyu ma? 3 4 3 1 3*
I'm from the US Wo shi mei guo ren 3 4 2 3 2
I'm from England Wo shi ying guo ren 3 4 1 3 2
Where is/are...? ...zai na li? 4 3*
Welcome Huan ying 1 3
Here Zhe li 4*
There Na li 4*
Who? Shei? 2
What? Shen me? 2*
When? Shen me shi hou? 2*
Where? Na li? 3*
Why? wei shen me? 4 2*
How? zen me...? 2*
One Yi 1
Two Er 4
Three San 1
Four Si 4
Five Wu 3
Six Liu 4
Seven Qi 1
Eight Ba 1
Nine Jiu 3
Ten Shi 2
How much? Duo shao 1 3
Want Yao 4
Don't want Bu yao 2 4
Hitchhiker's Guide to the Galaxy Zai xing xi mian fei da cheng ta ren bian che de shou ce 4 1 4 3 4 4 2 1 2 4 1* 2 4

¡¡


¡¡

Breton Humors

top

nopub